• W dniach 2-4 kwietnia 2019 r. reaktywujemy naszą działalność wystąpieniem na 19 Targach Bezpieczeństwa, Higient Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej w hali FairEXPO w Katowicach, ul. Bytkowska 1B. Zapraszamy
  • W dniu 6 grudnia 2010 r. firma JABER została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00439/2010. Aktualizacja z dnia 04.07.2018 r. pod numerem ewidencyjnym 2.24/00227/2018.
  • W dniach 21-22 października 2010 r. nasza firma wzięła udział w I edycji  Ogólnopolskich Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej „BEZPIECZNA FIRMA” które odbyły się  w hali widowiskowej Okrąglak w Opolu.
  • Instytucja Szkoleniowa JABER w dniach 27-29 października 2009 roku wzięła udział w „XIV MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY PRACY i OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BHP 2009”, które odbyły się w Katowicach, na terenach Międzynarodowych Targów Katowickich. Podczas Targów swoją ofertę zaprezentowało 32 wystawców z Polski, Czech, Niemiec i Austrii. Były to pierwsze targi BHP zorganizowane w hali MTK po 4-letniej przerwie, spowodowanej tragicznymi wydarzeniami w styczniu 2006 roku. Wówczas w największej w historii naszego kraju katastrofie budowlanej zginęły 64 osoby – uczestnicy targów gołębi.
  • Redakcja czasopisma w branży BHP „Przyjaciel przy pracy” rozpoczyna publikację serii artykułów z cyklu ZANIM PRZYJEDZIE RATOWNIK autorstwa przedstawiciela firmy JABER, poniżej cytat.:

(…) udzielanie pierwszej pomocy i wczesne rozpo­częcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia odgrywa najważniejszą rolę w  „łańcuchu przeży­cia”. W  postępowaniu z  osobą, która straciła przytomność, należy pamiętać o wczesnym wezwaniu służb ratunkowych oraz zastosowaniu schematu ABC (A-airways, B-breathing, C-circulation), czyli prawidłowego udrożnienia dróg odde­chowych, wentylacji metodą usta-usta oraz uciskaniu klatki piersiowej. Ma to na celu dostarczenie krwi wysyconej tlenem do ważnych organów człowieka, przede wszystkim do mózgu. Można śmiało powiedzieć, że osoba, która jako pierwsza znaj­dzie się przy poszkodowanym w  stanie nagłego zagrożenia życia będzie decydować o jego dalszym losie, w zależności od czynności jakie podejmie.(…)

Więcej we wrześniowym (09/2009 – „Pierwsza pomoc – i co dalej?”) i listopadowym (11/2009 – „Defibrylator AED – urządzenie ratujące życie”) wydaniu „Przyjaciela przy pracy”.