Instytucja szkoleniowa JABER od 2009 roku zajmuje się organizowaniem szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wówczas pojawili się pierwsi zadowoleni Klienci – uczestnicy naszych kursów. Do tej pory przeszkoliliśmy około 5000 uczestników.

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowany personel medyczny:

  • specjalistów ratownictwa medycznego
  • instruktorów Polskiej Rady Resuscytacji
  • instruktorów Europejskiej Rady Resuscytacji
  • instruktorów Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
  • absolwentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Nasi trenerzy to doświadczeni ratownicy medyczni, którzy pracują w Zespołach Ratownictwa Medycznego i na co dzień posługują się trudną sztuką udzielania zaawansowanej pomocy medycznej ratując ludzkie życie. Trenerzy posiadają również ukończone kursy pedagogiczne.

Nasi instruktorzy swoją pracę wykonują z wielkim zaangażowaniem i pasją, o czym przekonać może się każdy zainteresowany biorąc udział w szkoleniu z pierwszej pomocy.