Ramowe szkolenie obejmuje następującą tematykę:

1.     Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy

2.     Rozpoznanie zagrożenia i postępowanie na miejscu zdarzenia

 •      „łańcuch przeżycia”
 •     ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 •      zagrożenie dla ratownika ze strony poszkodowanego
 •     ocena i badanie pacjenta
 •      postępowanie z chorym nieprzytomnym prawidłowo oddychającym

3.     Wzywanie kwalifikowanej pomocy

4.     Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

 •      metody udrażniania dróg oddechowych
 •     postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia
 •      resuscytacja dzieci i niemowląt

5.     Wybrane stany zagrożenia życia – objawy i postępowanie

 •      zawał serca, omdlenie, zadławienie
 •     udar mózgu, padaczka
 •     rany, krwawienia i krwotoki
 •     złamania, zwichnięcia, amputacja urazowa
 •     obrażenia termiczne, podtopienie

Zdajemy sobie sprawę, że poszczególni Odbiorcy szkoleń mogą żyzczyć sobie poszerzenia któregoś z zagadnień, bądź wprowadzenia innych tematów – oczywiście jest taka możliwość po wcześniejszym ustaleniu.

Naszą ofertę kierujemy do szerokiej grupy Odbiorców, m.in.:

 •  służb BHP
 • pracowników
 • pracodawców
 • nauczycieli
 • Ośrodków Szkolenia Kierowców
 • dzieci i młodzieży

Szkolenia organizujemy głównie w miejscu wskazanym przez Klienta – najczęściej w zakładach pracy. Istnieje także możliwość, po zebraniu grupy uczestników, aby szkolenie odbyło się w wynajętej przez nas sali.

Na naszych kursach nie ma czasu na nudę – czas wykorzystujemy maksymalnie, szczególną uwagę zwracając na nabycie przez Kursantów umiejętności udzielenia pierwszej pomocy w realnych sytuacjach zagrożenia zdowia i życia.

Czas trwania podstawowego szkolenia to minimum 5 godzin dydaktycznych. Jest możliwość poszerzyć zakres tematyczny, jak również jeszcze większy nacisk położyć na praktykę – wówczas czas szkolenia ulega wydłużeniu.

Aby uzyskać jak najlepsze efekty dydaktyczne stosujemy najnowsze metody nauczania – zajęcia odbywają się w małych grupach. Wykorzystujemy projektory multimedialne, ekran projekcyjny, fantomy do nauki resuscytacji oraz rozbudowane torby ratownicze.

SPRZĘT: Pracujemy na profesjonalnym sprzęcie szkoleniowym do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej – fantomy Little Anne, Little Junior, Little Baby (dorosły, dziecko, niemowlę) i defibrylatory AED. Do prowadzenia zajęć wykorzystujemy również torby ratownicze, apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej, szyny do unieruchamiania urazów oraz materiały opatrunkowe. Prezentacje multimedialne prowadzone są przy użyciu projektora. Na szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje maseczkę do sztucznego oddychania.

Każdy uczestnik otrzymuje od nas materiały szkoleniowe, maseczkę do sztucznego oddychania, kartę I.C.E.